A Magyar Nemzetőrség (MNOSZ)
Honvéd Hagyományőrző Szakszolgálatának bonyhádi híroldala

2017. augusztus 24., csütörtök

NEMZETŐR TÚRA


Ahogy írtuk már korábban a hagyományőrzés kifejezés eléggé unalmasnak hangzik, tartalmában azonban sok izgalmas kihívást tartalmaz. Közösségünk összetartozásának erősítése és gyakorlás céljából időnként olyan programokat is szervezünk, ami egyszerre fejleszt és kikapcsol. Augusztus 20-án, az ünnepségek zárultával túráztunk, majd alakiztunk és önvédelmi technikákat is gyakoroltunk, végül egy jó szalonnasütéssel zártuk a napot, miközben meg tudtuk beszélni a jövőbeli terveinket. 


2017. június 7., szerda

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2017

A trianoni békediktátum 97. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen díszőrséget álltunk, hiszen az áldozatok emléke kötelez minket.2017. május 29., hétfő

HŐSÖK NAPJA 2017

Hősök Napja. Az 1917-ben törvénybe foglalt ünnepet 1945-től nem tartották meg, majd 2001-ben ismét hivatalosan ünneppé nyilvánították. Az emléknap azoknak a névtelen hősöknek állít emléket, akik Szent István óta életüket áldozták a hazáért. 
Bonyhádon és Kismányokon vállaltuk büszkén a díszőrséget. 

2017. február 27., hétfő

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

A kommunizmus áldozatainak emléknapján vettünk részt és vállaltunk szolgálatot. Egyik tagunk Bodai Barna felolvasással is szerepet vállalt az eseményben. Az időjárás esős, hűvös volt, de amire emlékeztünk sem volt szívet melengető, így nem is volt kérdés, hogy méltó módon emlékezzünk a hősies elődeinkre és még élőkre.2016. augusztus 28., vasárnap

MOHÁCS 490

A dr. Simicskó István honvédelmi miniszter védnöksége alatt zajló a mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen augusztus 27-én, szombaton rendezett megemlékezésen, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Alegység tagjai álltak díszőrséget. A Nemzetközi Szent György Lovagrend koszorúit is mi helyeztük el. 

Az 1526. augusztus 29-én megvívott mohácsi csatában a Magyar Királyság 25 ezres serege került szembe az Oszmán Birodalom mintegy 60 ezres haderejével. A magyarok vereségével az ország három részre szakadt, és 150 évig tartó török hódoltság következett. A vereség egyben a magyarok önfeláldozásának egyik példájává is vált.

Az ünnepségsorozat keretében köszöntötték azokat a kerékpáros zarándokokat is, akik az egykori magyar sereg útvonalát követve érkeztek a csata színhelyére. Az ötnapos emléktúrán a résztvevők minden olyan települést érintettek, ahol a csatába igyekvő magyar sereg táborozott. Róluk egy korábbi bejegyezésben már szót ejtettünk.

Közösségünk hivatalos megyei zászlaját Bíró László katonai ordinariátus áldotta meg, majd dr. Simicskó István, honvédelmi miniszter írta alá.

2016. augusztus 26., péntek

Kerékpárral a csatába 1526 emlékére

Kerékpáros zarándoklatot szervezett a Honvéd Kulturális Egyesület a Duna Dráva Nemzeti Parkkal együttműködve a mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából.
 
A kerékpárosok kedden indultak útnak Érdről, hogy kövessék az 1526-ban csatába induló magyar sereg egykori vonulási  útvonalát. Az út állomásai: Érd–Ercsi–Dunaújváros–Dunaföldvár–Paks–Tolna–Szekszárd–Báta–Dunaszekcső. A végállomás Mohács, ahová augusztus 27-én érkeznek meg, miközben felkeresik azokat az emléktáblákat, amelyeket azok a településeken állítottak 1926-ban, ahol annak idején II. Lajos serege táborozott.
Augusztus 25-én Tolna után Szekszárdra érkeztek a zarándokút résztvevői, hogy megemlékezést tartsanak a Vármegyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. Szekszárd önkormányzatának képviseletében dr. Máté István képviselő fogadta a zarándokokat, pontosabban eléjük ment – természetesen kerékpárral – Tolnára, és együtt tették meg az utat a megyeszékhelyre. Az emléktáblánál hivatalosan is köszöntötte a csapatot a város nevében. 
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi tagozata nevében dr. Borsos Balázs köszöntötte a csapat vezetőjét, dr. Négyesi Lajos ny. alezredest, hadtörténészt, aki szalagot helyezett el az emléktáblánál. Dr. Négyesi kifejtette, hogy a mohácsi csata kapcsán nem csak Mohácson van lehetőség megemlékezésre, a magyar sereg útvonala, és az erre emlékeztető táblák (amelyek napra pontosan tartalmazzák a sereg érkezését és továbbindulását) lehetővé teszik, hogy azok a települések, ahol a sereg annak idején táborozott, egymással kapcsolatot teremtsenek, akár egy ilyen kerékpártúra, akár más hasonló rendezvények útján, méltó módon megemlékezve a mohácsi csatáról.

2016. augusztus 20., szombat

Nemzetőr esküvőNemzetőr tevékenységünk mellett mindannyiunknak ott van mindennapi élete, mely munkával és személyes, családi életével telik. A katonai hagyományőrzés része az is, hogy a szolgálatunkban részt vevőknek megadjuk azt a tiszteletet, amit a katonai szervezetek is megadtak tagjaiknak személyes életük kapcsán is - tegyük hozzá nem csak régen, hanem manapság is.
Otília egyesületünk tagja házasságkötése kapcsán díszt álltunk, igyekezvén a mindmáig meglévő házasságkötésnél alkalmazott formát követni.
2016. április 20., szerda

Posztumusz oklevél és érem Gáthy Bélának
2016. ápr. 19-én alegység parancsnokunk dr. Borsos Balázs nemzetőr őrnagy és Markovics Mihály nemzetőr hadnagy Kovács János nemzetőr tábornok HOHE tagozatvezető megbízásából posztumusz HOHE emlékérmet és oklevelet adott át Gáthy Béla volt ludovikás katonatiszt és HOHE tag özvegyének Bonyhádon az elhunyt "Clairvaux"nevű villájában.
A meghitt hangulatú találkozásban és beszélgetésben felidéződtek a család történelmi távlatokat átívelő megpróbáltatásai - Gáthy Béla és felesége apjának koncepciós meghurcoltatásának emlékei.
Tisztelettel adózunk Gáthy Béla emlékének, és feleségének akik nehéz sorsukban hosszú éveken keresztül osztoztak és kitartottak világnézetük igazában.
Béla bátyánk emléked bennünk örök.

2016. április 19., kedd

Idei állománygyűlés

Az idei állománygyűlésen az egyesület elnöke beszámolt a tavalyi év eredményeiről, egyben sor került az egyesület új titkárának megválasztására. A jelen lévő tagság egyhangúlag Hőninger Pétert, a szekszárdi alegység vezetőjét választotta meg erre a posztra, akit az elnök egyúttal nemzetőr őrnaggyá léptetett elő. Ezen kívül még több előléptetésre és elismerő oklevél átadására került sor, továbbá megbeszéltük az idei év teendőit is.

2016. március 31., csütörtök

HOHE díjátadó

A Honvéd Hagyományőrző Egyesült nevében, annak jubileuma alkalmából adományozott díjakat adott át Kovács János alezredes (nemzetőr vezérőrnagy) a mai nap Szekszárdon a megyei közgyűlés megnyitása előtt. A díjazott dr. Pálos Miklós volt államtitkár a korábbi megyei közgyűlés alelnöke, illetve Szekszárd polgármestere Ács Rezső volt.
A díszőrségben dr. Borsos Balázs és Markovics Mihály állt helyt. Az alkalom záróaktusaként Markovics Milán Mór, katonalelkész emlékezett meg rövid imában a Magyarországon elhunyt katonákról, kik előtti tiszteletük jelélül mindenki felállt a teremben.

fotók: Kiss Albert (Szekszárdi Vasárnap)