2008 óta

2018. április 2., hétfő

1848-2018 Március 15.

Március 15-én reggel a 48-as bonyhádi események meghatározó alakjai, Borbély József evangélikus lelkész és Friedrich Erhardt nemzetőr parancsnok sírjainál álltunk díszőrséget, és koszorúztunk. Ezt követően a katolikus templomban vettünk részt a misén, majd pedig a művelődési házban rendezett ünnepi megemlékezés zárásaként a 48-as hagyományokat felelevenítve egyesületünk tagjai letették a nemzetőr esküt a művelődési ház előtti téren. Ezt követően a Rády József huszárbandériummal együtt vezettük a menetet Perczel Mór tábornok sírjához, ahol szintén koszorúztunk, és díszőrséget álltunk. Egyesületünk tagjai immár a korszaknak megfelelő formájú tábori sapkákkal és csákókkal vehettek részt a rendezvényen.

Perczel Miklós nemzetőr Bandérium

A blog ettől a bejegyzéstől kezdve a már korábban megalakult Perczel Miklós nemzetőr Bandérium hagyományőrző egyesület tevékenységét mutatja be, amely egyesület idén januárban alakult. 

2018. március 7., szerda

Szolnoki Csata

Csapatunk 4 fővel képviseltette magát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség rendezvényén. A csekély létszám miatt összevontak minket a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium nemzetőreivel, így együttesen külön a nemzetőrök adták a jobb szárnyat. A Budai 2. Honvédzászlóalj kisegített minket két puskával és váci bajtársainktól is kaptunk egy lovassági karabélyt. Lehetőségünk adódott kipróbálni az új csákónkat és tábori sapkáinkat, illetve egy új fajta (nyári) egyenruha típust, a lenvászonból készült foszlányt. Az új ruha sikerrel vette az akadályokat, nem csak kényelmes, de olcsó és praktikus is, lerövidíti a töltés folyamatát. A csata indulása ként elfoglaltunk egy császári ágyút és a seregünkhöz csatoltuk, illetve visszavertünk egy előre tolt gránátos szakaszt. A csatatéren a jobb szárnyról sortüzekkel támogattuk a honvédek és a lengyel légió alkotta centrumot és bal szárnyat. Két rohamban vettünk részt, a végsőben a közreműködésünkkel sikerült bekeríteni a császári hadat. A csatában a váci nemzetőrök tisztje vezetett minket. Őrmesterként csapatunk tagja állt helyt, irányította és vezényelte a nemzetőr csapatot. Sok hasznos tapasztalattal és élményekben gazdagodva tértünk haza.

További részletek: http://www.budaihonvedek.hu/szolnoki-csata-2018/


2018. január 9., kedd

Asztrik ereklye Pécsváradon


   Pécsvárad első apátja Asztrik volt, aki 1000-ben Rómából, II. Szilveszter pápától hozott koronát Szent Istvánnak. Később Kalocsa, majd Esztergom érseke lett. Asztrik, eredeti nevén Radla, cseh, vagy horvát származású volt. Bencés szerzetesként az Anasztáz nevet vette föl, amelynek egyik változata az Asztrik.

   Miután 992-995-ig a csehországi Brewnow apátja volt, 996-ban Magyarországra jött, ahol a Szent Márton hegyén épített első magyar bencés kolostor, majd a pécsváradi apátság apátja lett. A térítő munkában nagy lelkesedéssel és eredménnyel vett részt. 999-ben István király őt küldte Rómába, hogy II. Szilveszter pápával tárgyaljon. Asztrik közbenjárására a pápa arany koronát, apostoli királyi címet és apostoli keresztet küldött Istvánnak, valamint a magyar egyházszervezést jóváhagyó pápai iratot.

   A jóváhagyás birtokában Szent István elkezdte a magyar katolikus egyház területi alapú megszervezését. Az országot 10 püspökségre és két érsekségre osztotta, az egyházszervezet élére Esztergomot állította.

   Az ereklye ünnepélyes átadásán díszőrséget álltunk.

2017. november 9., csütörtök

Halottak napja

Az 1800-as években szerveződő nemzetőrségnek neves bonyhádi képviselőinek sírját látogattuk meg halottak napja alkalmából, leróva tiszteletünket emlékük előtt.
2017. október 28., szombat

1956 - 2017

A 16 éves Szakács Jenő és a 19 éves Domokos Piusz két '56-os bonyhádi ismert név. A vájártanuló Szakács Jenőt akkor érte halálos lövés, amikor társaival a pécsi forradalmárok segítségére utazott. Domokos Piuszt Budapesten ölték meg, amikor az utcai harcokban megsérültek segítségére sietett. Eme két személy szimbóluma lett a bonyhádi megemlékezéseknek. Mint hagyományőrzők idén '56 megjelenítésében fáradoztunk, igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten korhűek lenni, hogy valamennyire az érzékek által is közelebb hozzuk '56 emlékét és céljai mögött húzódó értékeket, melyek ünnepet érdemelnek.


.

2017. október 19., csütörtök

ARADI VÉRTANÚK

emlékezés az ARADI VÉRTANÚKRA
Bonyhádon Perczel Mór sírjánál
2017. augusztus 24., csütörtök

NEMZETŐR TÚRA


Ahogy írtuk már korábban a hagyományőrzés kifejezés eléggé unalmasnak hangzik, tartalmában azonban sok izgalmas kihívást tartalmaz. Közösségünk összetartozásának erősítése és gyakorlás céljából időnként olyan programokat is szervezünk, ami egyszerre fejleszt és kikapcsol. Augusztus 20-án, az ünnepségek zárultával túráztunk, majd alakiztunk és önvédelmi technikákat is gyakoroltunk, végül egy jó szalonnasütéssel zártuk a napot, miközben meg tudtuk beszélni a jövőbeli terveinket. 


2017. június 7., szerda

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2017

A trianoni békediktátum 97. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen díszőrséget álltunk, hiszen az áldozatok emléke kötelez minket.