A Magyar Nemzetőrség (MNOSZ)
Honvéd Hagyományőrző Szakszolgálatának bonyhádi híroldala

2018. január 9., kedd

Asztrik ereklye Pécsváradon


   Pécsvárad első apátja Asztrik volt, aki 1000-ben Rómából, II. Szilveszter pápától hozott koronát Szent Istvánnak. Később Kalocsa, majd Esztergom érseke lett. Asztrik, eredeti nevén Radla, cseh, vagy horvát származású volt. Bencés szerzetesként az Anasztáz nevet vette föl, amelynek egyik változata az Asztrik.

   Miután 992-995-ig a csehországi Brewnow apátja volt, 996-ban Magyarországra jött, ahol a Szent Márton hegyén épített első magyar bencés kolostor, majd a pécsváradi apátság apátja lett. A térítő munkában nagy lelkesedéssel és eredménnyel vett részt. 999-ben István király őt küldte Rómába, hogy II. Szilveszter pápával tárgyaljon. Asztrik közbenjárására a pápa arany koronát, apostoli királyi címet és apostoli keresztet küldött Istvánnak, valamint a magyar egyházszervezést jóváhagyó pápai iratot.

   A jóváhagyás birtokában Szent István elkezdte a magyar katolikus egyház területi alapú megszervezését. Az országot 10 püspökségre és két érsekségre osztotta, az egyházszervezet élére Esztergomot állította.

   Az ereklye ünnepélyes átadásán díszőrséget álltunk.

2017. november 9., csütörtök

Halottak napja

Az 1800-as években szerveződő nemzetőrségnek neves bonyhádi képviselőinek sírját látogattuk meg halottak napja alkalmából, leróva tiszteletünket emlékük előtt.
2017. október 28., szombat

1956 - 2017

A 16 éves Szakács Jenő és a 19 éves Domokos Piusz két '56-os bonyhádi ismert név. A vájártanuló Szakács Jenőt akkor érte halálos lövés, amikor társaival a pécsi forradalmárok segítségére utazott. Domokos Piuszt Budapesten ölték meg, amikor az utcai harcokban megsérültek segítségére sietett. Eme két személy szimbóluma lett a bonyhádi megemlékezéseknek. Mint hagyományőrzők idén '56 megjelenítésében fáradoztunk, igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten korhűek lenni, hogy valamennyire az érzékek által is közelebb hozzuk '56 emlékét és céljai mögött húzódó értékeket, melyek ünnepet érdemelnek.


.

2017. október 19., csütörtök

ARADI VÉRTANÚK

emlékezés az ARADI VÉRTANÚKRA
Bonyhádon Perczel Mór sírjánál
2017. augusztus 24., csütörtök

NEMZETŐR TÚRA


Ahogy írtuk már korábban a hagyományőrzés kifejezés eléggé unalmasnak hangzik, tartalmában azonban sok izgalmas kihívást tartalmaz. Közösségünk összetartozásának erősítése és gyakorlás céljából időnként olyan programokat is szervezünk, ami egyszerre fejleszt és kikapcsol. Augusztus 20-án, az ünnepségek zárultával túráztunk, majd alakiztunk és önvédelmi technikákat is gyakoroltunk, végül egy jó szalonnasütéssel zártuk a napot, miközben meg tudtuk beszélni a jövőbeli terveinket. 


2017. június 7., szerda

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2017

A trianoni békediktátum 97. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen díszőrséget álltunk, hiszen az áldozatok emléke kötelez minket.2017. május 29., hétfő

HŐSÖK NAPJA 2017

Hősök Napja. Az 1917-ben törvénybe foglalt ünnepet 1945-től nem tartották meg, majd 2001-ben ismét hivatalosan ünneppé nyilvánították. Az emléknap azoknak a névtelen hősöknek állít emléket, akik Szent István óta életüket áldozták a hazáért. 
Bonyhádon és Kismányokon vállaltuk büszkén a díszőrséget. 

2017. február 27., hétfő

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

A kommunizmus áldozatainak emléknapján vettünk részt és vállaltunk szolgálatot. Egyik tagunk Bodai Barna felolvasással is szerepet vállalt az eseményben. Az időjárás esős, hűvös volt, de amire emlékeztünk sem volt szívet melengető, így nem is volt kérdés, hogy méltó módon emlékezzünk a hősies elődeinkre és még élőkre.2016. augusztus 28., vasárnap

MOHÁCS 490

A dr. Simicskó István honvédelmi miniszter védnöksége alatt zajló a mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen augusztus 27-én, szombaton rendezett megemlékezésen, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Alegység tagjai álltak díszőrséget. A Nemzetközi Szent György Lovagrend koszorúit is mi helyeztük el. 

Az 1526. augusztus 29-én megvívott mohácsi csatában a Magyar Királyság 25 ezres serege került szembe az Oszmán Birodalom mintegy 60 ezres haderejével. A magyarok vereségével az ország három részre szakadt, és 150 évig tartó török hódoltság következett. A vereség egyben a magyarok önfeláldozásának egyik példájává is vált.

Az ünnepségsorozat keretében köszöntötték azokat a kerékpáros zarándokokat is, akik az egykori magyar sereg útvonalát követve érkeztek a csata színhelyére. Az ötnapos emléktúrán a résztvevők minden olyan települést érintettek, ahol a csatába igyekvő magyar sereg táborozott. Róluk egy korábbi bejegyezésben már szót ejtettünk.

Közösségünk hivatalos megyei zászlaját Bíró László katonai ordinariátus áldotta meg, majd dr. Simicskó István, honvédelmi miniszter írta alá.

2016. augusztus 26., péntek

Kerékpárral a csatába 1526 emlékére

Kerékpáros zarándoklatot szervezett a Honvéd Kulturális Egyesület a Duna Dráva Nemzeti Parkkal együttműködve a mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából.
 
A kerékpárosok kedden indultak útnak Érdről, hogy kövessék az 1526-ban csatába induló magyar sereg egykori vonulási  útvonalát. Az út állomásai: Érd–Ercsi–Dunaújváros–Dunaföldvár–Paks–Tolna–Szekszárd–Báta–Dunaszekcső. A végállomás Mohács, ahová augusztus 27-én érkeznek meg, miközben felkeresik azokat az emléktáblákat, amelyeket azok a településeken állítottak 1926-ban, ahol annak idején II. Lajos serege táborozott.
Augusztus 25-én Tolna után Szekszárdra érkeztek a zarándokút résztvevői, hogy megemlékezést tartsanak a Vármegyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. Szekszárd önkormányzatának képviseletében dr. Máté István képviselő fogadta a zarándokokat, pontosabban eléjük ment – természetesen kerékpárral – Tolnára, és együtt tették meg az utat a megyeszékhelyre. Az emléktáblánál hivatalosan is köszöntötte a csapatot a város nevében. 
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi tagozata nevében dr. Borsos Balázs köszöntötte a csapat vezetőjét, dr. Négyesi Lajos ny. alezredest, hadtörténészt, aki szalagot helyezett el az emléktáblánál. Dr. Négyesi kifejtette, hogy a mohácsi csata kapcsán nem csak Mohácson van lehetőség megemlékezésre, a magyar sereg útvonala, és az erre emlékeztető táblák (amelyek napra pontosan tartalmazzák a sereg érkezését és továbbindulását) lehetővé teszik, hogy azok a települések, ahol a sereg annak idején táborozott, egymással kapcsolatot teremtsenek, akár egy ilyen kerékpártúra, akár más hasonló rendezvények útján, méltó módon megemlékezve a mohácsi csatáról.